Получение гражданства по происхождению

получение гражданства по происхождению, по натурализации, подтверждение болгарского происхождения

Получение гражданства по происхождению

Сообщение Сергей Меркулов » 12 фев 2012, 23:34

Я прочитал в интернете статью 10-летней давности, написанную бывшим премьером Болгарии на момент 2001 года. Вот ссылка, и ниже приклеиваю текст статьи. Там упоминается проект от ДАБЧ - "Единна национална стратегия за трайно завръщане и заселване в страната на българи, живеещи извън България", а также "проект за Закон за трайно завръщане и заселване в страната на българи, живеещи извън Република България".
Есть ли какие сдвиги в этом отношении за последние 10 лет, мне неизвестно. http://paper.standartnews.com/archive/2001/04/06/society/s2976_5.htm

Длъжни сме да върнем прокудените българи
Около 4 млн. наши сънародници живеят в над 30 страни зад граница. От тях 1 млн. са в бившите републики на СССР. Те трябва да дойдат в страната ни и да заселят запустяващите села

Димитър Попов
бивш премиер

Нерадостна е съдбата на народа ни след разгрома на Втората българска държава. Поробителят утвърждава властта си с невероятна агресивност. Тя започва с помохамеданчване, асимилация, изселвания, продажби на роби и завършва с физическо изтребление. Компактни маси от населението се изселват във Влашко, Сърбия и Унгария още от втората половина на ХIV и през целия ХV век. Между 1592 и 1606 г. се води продължителна война между Австрийската и Османската империя. През 1593-1601 г. влашкият княз Михаил Храбри, съюзник на Австрия, прави смели набези на юг от Дунав и в районите на Никопол, Видин, Враца и София. Опустошава и изгаря повече от 2000 български села. Населението им е изселено във Влахия. В 1598 г. избухва Първото търновско въстание. Потушено е жестоко. След разгрома му около 50 000 български семейства заедно с водачите на въстанието Дионисий Рали и Теодор Балина търсят спасение на север от Дунав. 90 години по-късно (1688 г.) пламва Чипровското въстание. Отново разгром, палежи, избивания и заробване. Над 3000 останали живи българи от Чипровци, Копиловци, Железна и Клисура забягват в Банат, Южна Унгария, Крайова, Сибиу, Олетания, Нови Сад, Осиека, Трансилвания. Потомците им живеят там и сега. От средата на ХV до края на ХVII век около 600 000 българи намират спасение във Влашко, Сърбия, Унгария и Южна Русия. Този брой надвишава една трета от тогавашния ни национален потенциал. Още толкова са били физически изтребени Колко сме били останали? По време на Руско-турската война (1828-1829) българското население от Източна България подкрепя руската войска. Подготвя се за въстание, но руското командване категорично го осуетява. Войната завършва с Одринския мир (1830 г.). Още преди подписването му българското население, което знае какво го очаква след оттеглянето на руската войска, започва подготовка и извършва масово изселване. Изоставят имотите, жилищата и гробовете на бащите и дедите си около 150 000 българи от районите на Сливен, Ямбол, Одрин, Пазарджик, Бургас, Стара Загора, Ловеч, Търново и Варна. Обезлюдяват над 150 български селища. Безкрайните колони се охраняват от руски войски Бежанците се заселват главно във Влахия, Молдова, Бесарабия, Украйна, Крим. Според румънските архиви само през първите 40 г. на ХIХ век в над 160 румънски села и градове са се заселили над 86 700 българи. Огромни райони от българската земя обезлюдяват, запустяват. Стърчат бесилки и колове с набити черепи. Изгнаниците създават нови селища, замогват се, изграждат домове, училища, църкви и общини. Запазват езика, етнографията и българското си съзнание. Не забравят огнищата и домовете на дедите си. Пренасят имената на селата землищата и махалите в чужбина. Правят каквото могат (и доколко им позволяват) да не се откъсват от българската култура. Носят в сърцата си свидни спомени, мъки и надежди. По данни на Агенция за българите в чужбина извън границите на България, в над 30 страни, живеят около 4 млн. българи. От тях по данни на председателя на Съюза на бесарабските и таврийските българи "Генерал Данаил Николаев" г-н Иван Дундаров в бившите републики на СССР живеят не по-малко от 1 млн. наши сънародници. Само на територията на Молдова и Украйна (Бесарабия) броят им е около 530 000, а в кавказките републики - около 280 000. Стотици хиляди от тях са били разселвани от Закавказието до Сибир. По-голямата част от тях са измрели. Таврийските българи получили разрешение да се върнат по домовете си в Крим. Само че те се оказват населени от украинци. Значителна част от тези ни сънародници сега живеят при тежки условия, а намиращите се в кавказките държави - при изключително тежки. При мен идваха и идват много сънародници от тези небългарски краища или техни упълномощени представители. Бедни, но незагубили достойнство и достолепие, търсят помощ и съдействие да се върнат в България. Да станат нейни граждани. Да продължат живота си - своя и на потомците им в някогашната бащина земя. Какво прави държавата ни да ги приеме, доведе и осигури условия за живота им? По произход, кръв, съзнание и език те несъмнено са българи. Но не са български граждани. Не са родени като такива. Създадени са солидни законови условия за привличане на живеещите извън България наши сънародници. Но само по закон! Още няма правилник за прилагането му. Не са осигурени бюджетни средства за подпомагането им, няма кой да предостави кредити. Общините нямат изградени структури, които да прилагат закона. С изключение на Нова Загора. Повече от дошлите са все още само "пребиваващи". Липсват им пълните права на български граждани и това ги лишава от много конституционни права и свободи. Тези, които са тук, имат чувството на непокръстени, неблагословени, невкоренени, подслонени бежанци. Нещо като второстепенните граждани на някогашната Римска империя. Редът за придобиване на гражданство от тези лица е излишно усложнен и твърде бавен. Изключения са тези, които могат да се явят в София и лично да подадат документите си в Министерството на правосъдието. Подаването в българското консулство в Одеса пък е ходене по мъките. Колцина от тези свръхбедни хора могат да си позволят разходи за едно такова пътуване от дома си до Одеса? Това са стотици и хиляди километри. Там не ги посрещат особено любезно. Отнасят се с тях като с гурбетчии, а не като с изгнаници. Молбите се задържат с месеци, защото нямало редовна поща до МВнР в България. Пощата била веднъж на 3 до 6 месеца и тримесечния срок, в който молбата трябва да бъде решена се превръща в повече от годишен! От молителите се изискват документи, непредвидени в закона. Всички документи трябва да се преведат на български и да се легализират, подписите да имат нотариална заверка. Всичко това струва пари, каквито хората нямат. Повече от тях не получават заплати а натурални обезщетения. Процедурата трябва да бъде максимално опростена, таксите - премахнати. Става дума за съдбовни решения, за които е некоректно да се плаща. Държавната Агенция за българите в чужбина е изготвила проект за навременен и важен документ - Единна национална стратегия за трайно завръщане и заселване в страната на българи, живеещи извън България. Той сполучливо обосновава историческите, патриотичните, нравствените, икономическите и хуманните съображения, които мотивират държавата ни да отвори широко вратите си за желаещите да се завърнат завинаги в България. А тя да ги улесни в тяхното заселване, битово устройване, създаване на условия за труд, образование и пълно интегриране в целокупния ни живот. Този документ е придружен с проект за Закон за трайно завръщане и заселване в страната на българи, живеещи извън Република България. Той съдържа процедурите и механизмите за фактическото завръщане, придобиването на гражданство с факта на разрешаването на постоянно пребиваване, гражданския им статус, жилищното осигуряване, оземляване, материално, трудово и друго осигуряване и институционно гарантиране. С приемането на тези два документа материята ще получи по-пълно и актуално решение. Странджа, Осогово, Северозападна България, Родопите, Трънско и други райони на страната пустеят или имат тежки демографски проблеми. Цветущи преди половин век села умират, земите им подивяват, обезлюдяват. Огромен жилищен фонд стои неизползваем и се руши. Ние сме може би единствената страна в Европа, където има "пустеещи" плодородни земи. Населението на България намаля за десет години с повече от един милион жители. Нуждаем се от младо, работливо, интелигентно население, което да запълни вакуума. Досега у нас се заселиха повече от 12 000 души само от Бесарабия и още около 8000 от други райони. Желаещите и чакащите са многократно повече. През миналата година получиха гражданство 1226 души, от началото на тази година - 232. Твърде малко! Недостатъчно. Сега сме длъжни да подслоним под стряхата на родината пръснатите й по чужди краища деца, намерили там спасение. Те чакат това!
Сергей Меркулов
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:47
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Евгения » 13 фев 2012, 16:09

С моей точки зрения, статья бывшего премьера - правильная, в смысле правильного направления развития мысли, и правдивая, особенно в той ее части, где изложена критика. Однако, заметьте, критика затрагивает всех, кроме ДАБЧ.
Сергей Меркулов писал(а):Есть ли какие сдвиги в этом отношении за последние 10 лет, мне неизвестно.

Что известно мне: 15 ноября 2011 года на официальном сайте ДАБЧ появилось сообщение: "
ВАЖНО! Вниманию болгар, болгарских общин и их организационных структур! На основании ст. 26, п.2 Закона о нормативных актах, предлагаем вашему вниманию проект Закона о болгарах и болгарских общинах за пределами Болгарии и мотивы!

Текст проекта впервые был опубликован на сайте eurochicago.com с такой преамбулой: "Государственное агентство болгар за границей (ДАБЧ) не нарушило свои традиции и, не известив, по крайне мере, СМИ за рубежом, опубликовало на своих веб-страницах сообщение о новом проекте закона". Сам проект можно посмотреть здесь: http://www.eurochicago.com/2011/11/za-balgarite-zad-granitsa/

Под текстом проекта была размещена ремарка редакции Eurochicago.com, в которой было озвучено напоминание, что параллельно с выборами президента Р.Болгария в ряде стран проходили выборы Общественных советов болгар за границей. И теперь во Франции, Германии, Австралии и Бразилии, а скоро и в других государствах, существуют легитимные органы, опыт которых непременно следует взять за основу этого законопроекта.

Что такое Общественные советы болгар за границей?
1. Общественные советы - независимые выборные органы, работающие на общественных началах.
2. Общественный совет может быть сформирован при любом дипломатическом или консульском представительстве.
3. Цели Общественного совета - защищать интересы болгар за границей.

Что не входит в понятие Общественный совет?
1. Общественный совет - это не ассоциация, в которую можно вступить и быть ее членом, это - выборный орган.
2 Общественные советники не получают материального вознаграждения.
3. Общественный совет не получает инструкций от государственных учреждений.

Под текстом редакторской ремарки, находятся комментарии тех, кто ознакомился с законопроектом:
Pesho said: Это старый закон.... и ссылка на ЗАКОН ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(обн.,ДВ,бр.30 от 11 април 2000 г.)


Любомир said: "Национальное представительство болгар и болгарских общин за пределами Республики Болгария является независимым консультативным органом на общественных началах с представительскими и совещательными функциями, выражающий волеизъявления организационных структур болгарских общин за пределами Республики Болгарии для ведения государственной политики."

т.е. "организационные структуры" выразят волеизъявление, а затем скажут, что так сказали болгары за границей? ДАБЧ забыла слово "выборный", они ненавидят выборы. Национальное представительство болгар за границей, но его же выбирают не болгары, а организации, на которые указывают ДАБЧ и ДАНС (Държавна агенция "Национална сигурност")

Дальше я не буду переводить комментарии, они все в таком духе, Вы болгарский язык понимаете, можете пройти по ссылке и посмотреть.
Законопроект сейчас, якобы обсуждается..... но, похоже, не очень активно.... Да и что там обсуждать? Как прокомментировал опять-таки Eurochicago.com, где я нашла старый закон от 11 апреля 2000 года, который редакторы сайта достали из архивов сервера, и новый законопроект: "Мы публикуем оба документа, над которыми годами "работают" государственные учреждения." :D
Евгения
 
Сообщения: 3173
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 21:25

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Сергей Меркулов » 13 фев 2012, 23:04

В этом проекте закона от ноября 2011 г.(или как выражаются болгары, Проектозаконе) много всего на свете, там расписаны все роли функцимонеров, много слов о том, в чем нужно оказывать поддержку болгарам за рубежом, но мало конкретики. Например, нет ни слова о государственной поддержке болгар-репатриантов, то есть, тех, кто захотел бы переселиться и обосноваться на исторической родине. Я считаю, что нет смысла столько пространно прописывать закон о болгарских общинах за границей, если этот закон не предлагает лицам болгарского происхождения никакого пряника. Если вспомнить статью экс-премьера Попова от 2001 года, в которой он с жаром и энтузиазмом призывает сделать все возможное для репатриации болгар в Болгарию, то от данного закона вряд ли что радикально изменится.
Сергей Меркулов
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:47
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Сергей Меркулов » 21 апр 2012, 23:34

Добрый день, Евгения!
Вычитал сейчас на одном форуме следующее: "В ДАБЧ мне дали 3 удостоверения.1.Подтверждающее происхождение.2.Разрешаване на постоянно пребиваване.3.Разрешаване на продължително пребиваване. И 2 и 3 там написано:Пред ОД на МВР-Бургас.Вот куда что отдавать? "
В связи с этим хотелось бы знать, всем ли ДАБЧ выдает эти три удостоверения?
Сергей Меркулов
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:47
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Евгения » 22 апр 2012, 22:57

Сергей Меркулов писал(а):В связи с этим хотелось бы знать, всем ли ДАБЧ выдает эти три удостоверения?


Сергей, я не готова сейчас ответить на этот вопрос, но обещаю выяснить в ДАБЧ. В формуляре перечислены 6 целей, для которых выдается удостоверение. Узнаю, достаточно ли отметить в заявлении-формуляре пункты цели выдачи удостоверения, чтобы получить различные виды удостоверения или же нет.
Евгения
 
Сообщения: 3173
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 21:25

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Сергей Меркулов » 22 апр 2012, 23:26

Евгения писал(а):
Сергей Меркулов писал(а):В связи с этим хотелось бы знать, всем ли ДАБЧ выдает эти три удостоверения?


Сергей, я не готова сейчас ответить на этот вопрос, но обещаю выяснить в ДАБЧ. В формуляре перечислены 6 целей, для которых выдается удостоверение. Узнаю, достаточно ли отметить в заявлении-формуляре пункты цели выдачи удостоверения, чтобы получить различные виды удостоверения или же нет.Большое спасибо. По крайней мере, буду исходить из того, что им в ДАБЧ виднее, что именно прислать. Ведь они должны понимать, что документы, ими оформленные, нужны не для домашней коллекции, а для дальнейших действий по приобретению гражданства.
Сергей Меркулов
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:47
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Евгения » 23 апр 2012, 14:36

Сергей Меркулов писал(а):буду исходить из того, что им в ДАБЧ виднее, что именно прислать

Выяснила следующее: ДАБЧ присылает удостоверения для тех целей, которые заявитель отмечает на заявлении, то есть 1. для Минюста при подаче на гражданство; 2 и 3 для столичной дирекции МВД для получения визы Д с последующим оформлением ВМЖ или ПМЖ; 4 и 5 для областных дирекций МВД для тех же целей, что и в пп. 2, 3; 6. для учебы. Заявитель отмечает необходимые пункты в заявлении и получает удостоверения.
Евгения
 
Сообщения: 3173
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 21:25

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Сергей Меркулов » 24 сен 2012, 17:03

Хочу поделиться радостной вестью по уже неактуальному вопросу:
В декабре 2011 года я послал запрос (два!) в Азербайджан по розыску записи о регистрации брака нашей приазовской бабы Зины, урожденной Тодоровой. Первый ответ - отрицательный - пришел не помню когда точно, но примерно этим летом. Второй - положительный - пришел нынче. Отыскали они запись о регистрации брака, хотя место регистрации нам было неизвестно.Только вот в чем печаль: этот документ нам уже пригодится лишь для семейного архива, ибо дабчевское удостоверение выдалось, не дождавшись результата азербайджанских розыскников. Однако в любом случае, азербайджанские загсовцы приподнялись в моих глазах, ибо одна моя знакомая, ныне живущая в Америке, сказала, что надежды на ответ из Азербайджана мало, так как там не принято рассылать документы, не получая за это бакшиша.
Запись о ее же рождении, которая уже тоже неактуальна для нас в отношении ДАБЧ, жива и здорова в запорожском загсовском архиве. Ташин дядя отослал ее нам в Питер во время наших трехмесячных болгарских гастролей (месяца через четыре после моего гостевания у них в Приазовье и письма в запорожский архив загса), и оно к нам в руки не попало, но и назад не пришло. В следующий раз не буду обращаться к родственникам, а уж лучше напрямую в архив.
Сергей Меркулов
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:47
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Евгения » 26 сен 2012, 15:49

Сергей Меркулов писал(а):В декабре 2011 года я послал запрос (два!) в Азербайджан по розыску записи о регистрации брака нашей приазовской бабы Зины, урожденной Тодоровой. Первый ответ - отрицательный - пришел не помню когда точно, но примерно этим летом. Второй - положительный - пришел нынче. Отыскали они запись о регистрации брака, хотя место регистрации нам было неизвестно.Только вот в чем печаль: этот документ нам уже пригодится лишь для семейного архива, ибо дабчевское удостоверение выдалось, не дождавшись результата азербайджанских розыскников. Однако в любом случае, азербайджанские загсовцы приподнялись в моих глазах, ибо одна моя знакомая, ныне живущая в Америке, сказала, что надежды на ответ из Азербайджана мало, так как там не принято рассылать документы, не получая за это бакшиша.

В моих глазах азербайджанские ЗАГСовцы приподнялись тоже! :) Дело ведь не только в бакшише, везде изготовление архивных справок сопровождается оплатой госпошлины! Мне только непонятно, Сергей, какую роль должна была выполнить справка о регистрации брака и смене фамилии бабы Зины в доказательстве болгарского происхождения? В ней разве есть графа "национальность"?
Сергей Меркулов писал(а):Запись о ее же рождении, которая уже тоже неактуальна для нас в отношении ДАБЧ, жива и здорова в запорожском загсовском архиве. Ташин дядя отослал ее нам в Питер во время наших трехмесячных болгарских гастролей (месяца через четыре после моего гостевания у них в Приазовье и письма в запорожский архив загса), и оно к нам в руки не попало, но и назад не пришло. В следующий раз не буду обращаться к родственникам, а уж лучше напрямую в архив.

Надо занести поставщика курьерских услуг в черный список! ;)
Евгения
 
Сообщения: 3173
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 21:25

Re: Получение гражданства по происхождению

Сообщение Берли » 19 ноя 2012, 21:49

У меня вопрос к опытным форумчанам.
Я имею удостоверение о болгарском происхождении из ДАБЧа.
Хочу подавать документы на Болгарское гражданство в посольство г. Москва, если можно, прошу Вас уточнить мой список подаваемых документов.
По той информации что я собрал в интернете, нужны следующие документы.
1. Молба (заявление); (на болгарском языке)
2. Свидетельство о рождении ; (оригинал)
3. Удостоверение о болгарском происхождении
4. Справка о несудимости; (оригинал)
5. Медицинское удостоверение с тремя анализами.
(Исследование крови на СПИД и р-я Вассерман - форма справки 241/у из КВД
Наркологический диспансер - форма справки 379-р
Психиатрический диспансер - форма справки 76-р
Терапевтическое заключение (справка для выезда за границу) - форма справки 082/у см. прикр. файл)
6. 2 - 4 цветные фотографии (формат 3.5x4.5, матовые);
7. Копия загран паспорта; (всех страниц)
8. Автобиография краткая (ФМО, время и место рождения, учеба, специальность по диплому, стаж, семейное положение, дети).
9. Декларация
Берли
 
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 23:41

След.

Вернуться в Хочу стать гражданином Болгарии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1